jokkmokksringen

För mer än ettusen år sedan började samerna forma sina smycken och bruksföremål i tenn. Dessa vackra tennföremål har spelat en viktig roll inom den samiska kulturen, i det dagliga arbetet, vid högtider och på marknader.

 

Inom Jokkmokks Tenn har vi arbetat vidare med tenntraditionen och tagit vara på de klassiska formerna och sättet att utsmycka. De tecken och ornamenteringar som finns på föremålen har sina rötter i den samiska mytologien och religionen. De var betydelsefulla inslag i de riter som leddes av Nåjden, -den samiska shamanen.

 

Åtskilliga föremål i Jokkmokks Tenns produktion berättar historia. Att till exempel få en sup ur Sändebägaren var en ära, och därvid bekräftades affärsuppgörelser och slöts vänskapsband. Grunden för all vår tillverkning har sina rötter i den samiska traditionen och kulturen.

Kent Holmqvist

|

Vår Silversmed och styrelseordförande är inbjudna till middag på slottet.   Dagen till ära så har Kent specialtillverkat en hårnål till sin frun Barbro denna är inspirerad av vår smyckeskollektionen. READ MORE

Utställning i New York

|

Vi är på Green Summit 2015 i New York 11/11-13/11. Vi ställer ut våra produkter tillsammans med Swedish Lapland. Där vi är i gott sällskap med bland annat C/o Gerds & Icehotel. READ MORE